بارگذاری مجدد (Refresh) صفحه و دیتا در CRM2016

چگونگی بارگذاری مجدد صفحه در CRM2016 function () { Xrm.Page.data.refresh(); Xrm.Utility.openEntityForm(Xrm.Page.data.entity.getEntityName(), Xrm.Page.data.entity.getId()); }, 2000);}

رفع مشکل عدم نمایش رکورد فیلتر شده در ریپورت CRM

رفع مشکل عدم نمایش CRMAF عدم نمایش رکورد انتخاب شده در گزارش CRM  بعد از ساخت گزارش در Data-tools و انتخاب Query  صحیح برای گزارش ممکن است بعد از بارگذاری ریپورت به هر رکورد به نمایش در نیاید و فقط بر روی رکورد اول ثابت بماند اینجاست که باید به بررسی نوع ساختن گزارش نگاهی […]

رفع مشکل عدم اجرا Real-time Workflow در حالت Record Fields Change

وقتی یک Workflow از نوع Real time می سازید تمایل دارید از مدل تغیر در فیلد استفاده کنید دو نکته را باید رعایت کنید ابتدا حتما  Scope را از روی User برداشته و سپس آن را بروی Organization قرار می دهیم و حالت اجرایی آن برروی  The user who made change to the record گذاشته […]

رفع خطا Data Encryption

بعد از ساخت یک Solution  جدید بوسیله Deploy و باز گرداندن فایل Backup از دیتابیس قبلی یا کنونی سیستم با خطای Data Encryption مواجه میشود . برای رفع این خطا ابتدا باید دقت کنید که حتما بوسیله HTTPS وارد شده باشید در صورت عدم وجود SSL در ساختار IIS باید آن را فعال کنید  برای رفع […]