آموزش نصب و راه اندازی سرور Dynamics 365 On Premise 9.0

توضیحات مقدماتی ابتدا برای نصب Dynamics 365 9.0.8.2 On Premise نیازمند سرور 2016 می باشید البته پیشنهاد می شود برای بازدهی بهتر از دو سرور یکی برای SQL و دیگری برای CRM  استفاده نمایید شما همزمان میتوانید از نسخه  2016 SQL Server و SQL Server 2017 نیز استفاده کنید ولی بدلیل اینکه نسخه نصب اولیه Dynamics 365 On Premise 9.0.2 ...